Våren 2019: Workshop i Bones for Life® med musikstuderandeLunnevads Folkhögskola den 14/2
Ensemblesång I vår repeterar vi för Musikcafé på Residenset Konferens i Karlstad den 4/5 kl. 14.30 då vi samlar in pengar för utsatta barn genom organisationen UNICEF.
För mer info maila: berit@beritnorberg.nu

B-singing
Berit Norberg, sångpedagog, musiker och certifierad Bones for Life®-instruktör.
E-post: berit@beritnorberg.nu