Bones for Life®

Träningspass i Bones for Life®, s.k. Tillämpad Feldenkrais®. Nästa workshop 10 mars, kl. 10.30-12.30. För info maila: berit@beritnorberg.nu
Jag har haft workshops på många platser i Norge och Sverige, på PEVoC-konferensen i FLorens, 2015, på konferensen 'Brain & Voice' i Salzburg 2016 och på kongressen ICVT 17 i Stockholm.
BFL innehåller en verktygslåda med rörelser för ökad funktionalitet, stabilitet och rörlighet. Rörelsesekvenserna är koncentrerade, korta och lätta och du blir inte svettig.
Rörelserna utförs med medvetenhet i ett rytmiskt flöde och bidrar till en uppgradering och förfining av funktioner som balans, hållning, andning, flexibilitet och stabilitet. Detta bidrar till en hållbar och effektiv röstanvändning.
sångundervisning
kurser
Bones for life®
speciella projekt
konserter