Workshops/seminarier


Priset för körkurser, seminarier, studiedagar etc. förhandlas fram med avseende på innehåll, form, antal deltagare etc. och varierar mellan 3,500- 8,000 kr + moms.

sångundervisning
kurser
’Rösten som arbetsredskap och uttrycksmedel’
Körworkshop
Röstcoach/repetitör
Bones for life®
speciella projekt
konserter