Sångundervisning

Enstaka enskilda lektioner, 45 min., kostar 550 kr per lektion och 400 kr för stud.
Sång i grupp 50 min.(3- 4 deltagare) kostar 250 kr per person.
Workshops/seminarier i sång med olika teman kostar, beroende på innehåll, tid och deltagarantal mellan 250 kr och 895 kr/person.

En serie om 4 enskilda halvtimmeslektioner kostar 1,400 kr och för stud. 1,200 kr.
Alternativ: 8 enskilda halvtimmeslektioner + en workshop (eller en 9:e lektion) kostar 2,995 kr och 2,250 kr för stud.

Avgifterna inkluderar sociala avgifter och 25 % moms.

.
sångundervisning
kurser
Bones for life®
speciella projekt
konserter