Äntligen! Våren och sommaren 2022: Vokalensemblen är igång igen som förut. Likaså sånglektionerna.
Många framträdanden genomförda och fler väntar.
Lördagsmusik i Vikenkyrkan den 27/8,
Musikgudstjänst i Nyeds kyrka den 11/9,
Konsert på Residenset "Vår plats på jorden" 29/10 och
Konsert Domkyrkans församlingssal den 30/10.

Året 2020 blev annorlunda: inställda workshops, sånglektioner och körrep. Vokalensemblen repeterade "live" mindre grupper, vilketfungerade fint.
Hösten 2020 Att mötas musikaliskt online gick bra i sång, men bara stämrep för ensemblen. Sångframträdande den 2/9, men restriktionerna skärptes och alla våra framträdanden tyvärr återigen inställda.

Våren 2021 startade vi online i april och repeterade utomhus fr.o.m. den 31 maj.
Hösten 2021 Äntligen! Konsert till förmån för Världens Barn på Residenset i Karlstad och Julkonsert till förmån för Musikhjälpen i Forshaga kyrka i december.
För mer info maila: berit@beritnorberg.nu
B Singing
Berit Norberg, sångpedagog, musiker och certifierad Bones for Life®-instruktör.
E-post: berit@beritnorberg.nu