Minimusikskolan

Under drygt 20 års tid drev jag minimusikskola hemma med våra tre barn, som hade musiklektioner tillsammans med en kamrat och mig.
Undervisningen pågick under fria former med ensemblespel, sång och solospel. Delmål sattes för arbetet och dessa förbereddes på olika sätt. Uppspelning skedde alltid i samband med någon festlighet.
Dessa ärliga, kreativa och fantastiska människor har gett mig kunskap och erfarenheter, som inspirerade mig att skriva en C-uppsats i musikpedagogik (Norberg, 1998),Värdekriterier i samband med bedömning av resultat i sångredovisningssammanhang och D-uppsats (Norberg, 2000), Live performance i utbildningen. Vidare en arbetsrapport om sång och feldenkraismetoden, som just bygger på barns sätt att förhålla sig till sin kropp och sin omvärld (Norberg, 2010). Feldenkraismetoden i sång och framförandekonst -processer i samspel
finns att få som pdf-fil om man kontaktar mig.