Berit Norberg:
Sång- och körpedagog, musiker och diplomerad Bones for Life®-instruktör

Med individens lust och vilja till musikalisk utveckling som utgångspunkt arbetar vi tillsammans med hela rösten i centrum. Det ger resurser för arbete i klassrum, konsertsalar och på teaterscener.

Mina elever är såväl utövande yrkessångare som hängivna fritidssångare. Många är verksamma i körer och solistsammanhang inom klassisk musik, musikal, popmusik och på teatrar.