Verksamhet

Min erfarenhet som sångerska och musiker samt ett brett kunnande inom musiklärarens olika arbetsfält utgör plattformen för min privata verksamhet med olika uppdrag som sång- och kör-pedagog, röstcoach och repetitör.

Arbetet sker i former som t.ex. workshops, enskild undervisning, kurser, studiedagar, konstnärligt arbete, rehabilitering, handledning m.m. inom det allmänna skolväsendet, Svenska kyrkan, teaterföreningar m.fl.

Under 30 år har jag arbetat som lektor i sång på Musikhögskolorna Örebro och Ingesund, men ägnar mig numera helt åt B-singing.
sångundervisning
kurser
Bones for life®
speciella projekt
konserter